Vejledning til indsamling af ledelsesinformation

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med indsamling af ledelsesinformation.

Vejledningen understøtter overvejelser om, hvordan ledelsesinformation indsamles. Overvejelserne knytter sig til it-understøttelse, datakvalitet, ressourceanvendelse, indsamlingsfrekvens, indsamlingsmetode og indhold i nøgletallet. 

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen