Proces for implementering af styringsgrundlaget

Socialstyrelsen2015

Procesbeskrivelsen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend procesbeskrivelsen i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og sikring af implementering og forankring.

Proces for implementering af styringsgrundlaget

Processen for implementering af styringsgrundlaget er afgørende for forankringen heraf blandt ledere og medarbejdere i kommunen og eksterne samarbejdsparter.
Implementeringsprocessen kan med fordel tilrettelægges i en række trin, som omfatter et tæt samspil med bl.a. sagsbehandlerne. Det er desuden vigtigt, at den konkrete tilrettelæggelse tager højde for kommunens situation, og om der er tale om helt nyt indhold eller mindre opdatering af styringsgrundlaget.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen