Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og sikring af implementering og forankring.

Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt at sikre kendskab til grundlaget og dermed muligheden for at arbejde ud fra det.
Serviceniveauet, politikkerne på området, det administrative grundlag og øvrige politiske prioriteringer og beslutninger skal udmøntes i praksis, og implementeringen – og ikke mindst forankringen – bør ske i tæt samspil med ledere og medarbejdere. Denne vejledning kan understøtte tilrettelæggelsen af implementeringen.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen