Vejledning til implementering af serviceniveau

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og fastlæggelse af serviceniveau.

Serviceniveauet skal udmøntes i praksis, og implementeringen tager afsæt i et tæt samspil mellem ledere og medarbejdere, som skal anvende serviceniveauet i hverdagen.  Denne vejledning understøtter udmøntning af og opfølgning på serviceniveauet på alle niveauer i kommunen.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.

 


 
Hent publikationen