Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med formidling af ledelsesinformation.

Formidlingen af ledelsesinformation til de forskellige modtagergrupper kan med fordel differentieres, så den på bedst mulig vis understøtter den enkelte gruppes vidensniveau og anvendelsesformål. Vejledningen belyser en række forhold, som det kan være givtigt at holde sig for øje i arbejdet med formidling af ledelsesinformation, herunder når formidlingen skal målrettes til de forskellige modtagergrupper.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen