Vejledning til ansvars- og rollefordeling for linjeledelsen

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med organisering, tværfagligt samarbejde og forskellige organisationsformer.

For at sikre en samlet opgaveløsning på tværs af fagområder, skal der opbygges et fundament med en klar rolle- og ansvarsfordeling.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen