Tjekliste til vurdering af hvordan ny lovgivning påvirker vores praksis

Socialstyrelsen2015

Tjeklisten er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend tjeklisten i kommunens arbejde med pejlemærker for faglig udvikling.

Denne tjekliste kan bruges til at identificere, i hvilket omfang og hvordan ny eller ændret lovgivning og vejledning til lov har betydning for kommunen. Listen kan med fordel udfyldes af en jurist eller en socialfaglig konsulent og herefter sendes rundt til sagsbehandlerne, tages op på teammøder mv.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen