Tjekliste til vurdering af hvordan ny faglig viden påvirker vores praksis

Socialstyrelsen2015

Tjeklisten er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend tjeklisten i kommunens arbejde med pejlemærker for faglig udvikling.

Denne tjekliste kan bruges til at identificere, i hvilket omfang og hvordan faglig viden har betydning for kommunen. Ny viden kan i denne sammenhæng også forstås som ny viden i forhold til den enkelte sagsbehandler og ikke nødvendigvis ny viden på området som helhed.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen