Tjekliste til rolle- og ansvarsfordeling for implementering og forankring

Socialstyrelsen2015

Tjeklisten er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend tjeklisten i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og sikring af implementering og forankring.

I implementeringen af styringsgrundlaget i kommunen er det en god idé at sikre tydelig rolle- og ansvarsfordeling, så det er klart for henholdsvis politikere, ledere og medarbejdere, hvad deres rolle og ansvar er i forhold til implementering og forankring af styringsgrundlaget. Tjeklisten kan anvendes til at undersøge, om der er en klar rolle- og ansvarsfordeling for implementeringen og forankringen af styringsgrundlaget.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen