Systematisk risikovurdering - Vejledning til elektronisk version

Socialstyrelsen2015

Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede børn og unge - Vejledning til elektronisk version

Denne vejledning er alene en vejledning til den tekniske brug af den elektroniske version af redskabet Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede børn og unge (Ressource- og risikoskemaet). For så vidt angår den faglige udfyldelse af skemaet henvises til redskabsbeskrivelsen Kriminalitetstruede børn og unge – Systematisk risikovurdering og indsats, udgivet af Socialstyrelsen 2014.

Anvendelsen af den elektroniske version af Ressource- og risikoskemaet er omfattet af reglerne i lov om behandling af personoplysninger (Lov nr. 429 af 31.05.2000 med efterfølgende ændringer). Du kan læse mere om dette i redskabsbeskrivelsens kapitel 7.


 
Hent publikationen