Systematisk risikovurdering - elektronisk version

Socialstyrelsen2015

Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede børn og unge - Den elektroniske version af ressource- og risikoskemaet

Den elektroniske version af ressource- og risikoskemaet giver mulighed for overblik over skemaets udfyldelse samt en grafisk opsamling. Hvis der er tale om et skema, der er personificeret, er det muligt at få udskrevet en samlet rapport til pdf-fil.


Gem filen ”Risikovurdering.zip” på harddisken eller en tilgængelig server og i en mappe, hvor du kan finde den igen. Herefter finder du den gemte fil og beder, ved at højre-klikke på den med musen, om at alle filer skal udpakkes.

Socialstyrelsen henleder opmærksomheden på, at anvendelsen af nærværende elektroniske program "Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede børn og unge" er omfattet af reglerne i lov om behandling af personoplysninger (Lov nr 429 af 31/05/2000 med efterfølgende ændringer.)


 
Hent publikationen