Skabelon til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen

Socialstyrelsen2015

Skabelonen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend skabelonen i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen.

Udarbejdelsen af retningslinjer for sagsbehandlingen kan ske med anvendelse af denne skabelon, der bidrager til at strukturere såvel faglige som praktiske retningslinjer for sagsbehandlingen i forhold til faserne i sagsbehandlingen. 
Skabelonen omfatter alle trin i sagsbehandlingsprocessen, men skabelonen kan også anvendes til alene at beskrive nogle udvalgte processer.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen