Skabelon til proces for udvikling eller revision af børne- og ungepolitikken

Socialstyrelsen2015

Skabelonen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend skabelonen i kommunens arbejde med styringsgrundlag og tilrettelæggelse af politikudviklingen.

Redskabet anvendes til at tilrettelægge processen for udvikling af børne- og ungepolitikken, blandt andet i forhold til inddragelsen af interessenter. 

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen