Skabelon til afdækning af eksisterende rammer for serviceniveau

Socialstyrelsen2015

Skabelonen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend skabelonen i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og fastlæggelse af serviceniveau.

Som led i etableringen af et serviceniveau på området for børn og unge med særlige behov er det vigtigt at afdække de eksisterende rammer for serviceniveauet. I denne skabelon præsenteres et skema, som kan bruges til at notere elementerne i de eksisterende rammer for serviceniveau i. 

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen