Skabelon for proces til realisering af fordele ved IT-understøttelse af sagsbehandlingen

Socialstyrelsen2015

Skabelonen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend skabelon i kommunens arbejde med arbejdstilrettelæggelse og understøttende IT-systemer.

Redskabet er en hjælp til arbejdet med god IT-understøttelse af sagsbehandlingen, så man kan skabe klarhed over, hvad der skal til for at indfri de opstillede forventninger om faglige, økonomiske og processuelle gevinster.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen