"Screenings- og udredningsmodeller til borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug” samt ”Unge sindslidende med misbrug"

Socialstyrelsen2015

I rapporten evalueres de to modeller for sammenhængende indsatser for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug, som Socialstyrelsen har udviklet i samarbejde med fem kommuner.

Formålet med projekterne har været at udvikle og afprøve modeller for sammenhængende indsatser for borgere, som både har en psykisk lidelse og et misbrug. 

I samarbejde med de fem kommuner: Horsens, Gladsaxe, Slagelse, Esbjerg og Aalborg har Socialstyrelsen gennemført to modeludviklings- og afprøvningsprojekter. Det ene, ”Screenings- og udredningsmodeller til mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug”, er et udredningsprojekt, der skal styrke kommunernes og regionernes indsats overfor målgruppen, således at borgerens samlede behandlingsforløb koordineres og kvalificeres. Det andet, ”Unge sindslidende med misbrug”, er en ungeindsats, der har til formål at tilrettelægge en sammenhængende, koordineret og særlig indsats overfor unge med et misbrug, der har psykiske vanskeligheder.

Evalueringen viser bl.a., at der er skabt tydeligere arbejdsgange og en mere koordineret og helhedsorienteret indsats ude i kommunerne, ligesom indsatserne har medvirket til øget viden og deling af denne viden mellem aktørerne. Borgerne i udredningsprojektet oplever, at deres behandling er struktureret og koordineret, mens borgerne i ungeindsatsen oplever god hjælp til at styrke eget netværk og komme tættere på uddannelse og beskæftigelse.

Generelt indikerer evalueringen, at der er sket en positiv ændring i borgernes selvrapporterede psykiske vanskeligheder, og samtidig ses det, at det er de borgere, der ved indskrivning er mest belastede, der har ændret sig mest i positiv retning.


 
Hent publikationen