Screening og forebyggelse af trykskader i plejebolig

Socialstyrelsen2015

Socialstyrelsen har i samarbejde med Horsens og Aalborg kommuner undersøgt potentialet ved en ny metode til screening og forebyggelse af trykskader hos beboere i plejeboliger.

Projektet er medfinansieret af Fonden for Velfærdsteknologi og gennemført som opfølgning på Afrapportering af udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på socialområdet og i regi af forberedelsen af Strategi for digital velfærd.

Rapportens resultater viser, at den nye metode (ABV-metoden) medfører et fald i antallet af beboere med trykskader fra 21,9 pct. til 6,7 pct. samt et fald i antallet af beboere med risiko for trykskader. Samtidig brugte medarbejderne mindre tid på at forebygge og behandle trykskader hos beboerne, end de havde gjort tidligere.

ABV-metoden består i, at medarbejderne systematisk undersøger, om beboerne er i risikogruppen for at udvikle trykskader. Er en borger i risikogruppen, fortæller metoden, hvad medarbejderne skal gøre for at forebygge trykskaderne. Dels skal medarbejderne hjælpe beboerne til at skifte stilling oftere, og dels skal de bruge hjælpemidler, der kan forebygge trykskader. Det betyder alt i alt bedre forebyggelse af trykskader og mindre tidsanvendelse.

Omkostningerne ved behandling af trykskader er store. Ifølge beregningerne i rapporten vil de medvirkende plejecentre kunne opleve en årlig besparelse på godt 300.000 kr. ved anvendelse af ABV-metoden, når udgifter til undervisning af personale og køb af nye hjælpemidler er regnet med. Hvis metoden blev indført på alle plejecentre i Danmark, ville det føre til en samlet besparelse på omkring 1,1 mia. kr. over en femårig periode.

Den anvendte metode i projektet er udviklet af ph.d. Anne-Birgitte Vogelsang i et tidligere demonstrationsprojekt på Aarhus Universitetshospital støttet af Fonden for Velfærdsteknologi. Projektet på plejecentrene viser effektiviseringsgevinster svarende til dem, der blev opnået i demonstrationsprojektet på Aarhus Universitetshospital.

Projektet blev gennemført i perioden februar til oktober 2013.


 
Hent publikationen