Sårbare børn - hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen?

Hans Skov Klappenborg2015

Børn, der vokser op under socialt vanskelige vilkår, klarer sig markant dårligere ved folkeskolens afgangsprøve end deres jævnaldrende. De sårbare børns skolepræstationer er en stor udfordring for alle landets kommuner. Det viser en registerbaseret benchmarkinganalyse, som KORA har lavet for Socialstyrelsen.

Undersøgelsen rummer en sammenligning af landets 98 kommuner, og den viser, at det landet over er en stor udfordring at løfte de socialt sårbare børns faglige niveau i grundskolen. Udfordringerne er dog større i nogle kommuner end i andre.

Sammenligner man de kommuner, der har sværest ved at løfte de sårbare børns skolepræstationer, med de kommuner, der klarer sig bedst, er der en forskel på 0,5 karakterpoint på de sårbare børns karaktergennemsnit. Undersøgelsen viser også, at de kommuner, der har sværest ved at løfte de sårbare børns præstationer, er dem, hvor andelen af sårbare børn er relativt stor.

Undersøgelsen fokuserer på børn fra årgang 1992-1997, som følges indtil det tidspunkt, hvor de forventes at forlade grundskolen.

Sårbare børn er i undersøgelsen defineret som de 10 % af landets børn og unge, som ud fra en lang række sociale og sundhedsmæssige baggrundsforhold har højeste risiko for enten at enten at få en forebyggende foranstaltning efter Serviceloven eller blive anbragt uden for hjemmet. Denne metode til at identificere sårbare børn vil kunne anvendes til kommunale sammenligninger på en række andre områder samt danne udgangspunkt for modeller til tidlig opsporing og forebyggelse.


 
Hent publikationen

 

Sammenfatning