Resume af Faglig ledelse og ledelsesinformation på området børn og unge med særlige behov

Socialstyrelsen2015

Resuméet præsenterer hovedresultaterne fra en omfattende kortlægning af praksis og behov i relation til faglig ledelse og ledelsesinformation på området børn og unge med særlige behov.

Socialstyrelsen har ultimo 2013 igangsat et større projekt med henblik på at styrke den faglige ledelse og ledelsesinformation i kommunerne på området børn og unge med særlige behov. Projektet er et af de centrale initiativer i Overgrebspakken fra 2013. Projektet gennemføres i samarbejde med KL’s Konsulentvirksomhed og Deloitte.

I dette resumé præsenteres hovedresultaterne fra den omfattende kortlægning af praksis og behov, som er gennemført i forbindelse med projektet, og som udgør fundamentet for det fremadrettede arbejde i projektet.


 
Hent publikationen