Rapportering fra senfølgecentrene der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen 2014

Socialstyrelsen2015

Socialstyrelsen har indsamlet oplysninger om senfølgecentrene, der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Rapporten beskriver aktiviteten på senfølgecentrene dvs. omfanget af den rådgivning og psykologiske behandling, der tilbydes voksne med senfølger.

Samtidig beskrives de personer, der har gjort brug af rådgivningen og/eller den psykologiske behandling, herunder hvad der kendetegner de overgreb, de har været udsat for og senfølgerne heraf.

Rapporten omhandler aktiviteter i 2014.


 
Hent publikationen