Psykologsamtaler til kvinder på krisecenter. Evaluering af indsatsen.

Socialstyrelsen2015

En forsøgsordning med psykologsamtaler til kvinder på krisecentre er evalueret af Socialstyrelsen.

Evalueringen omfatter en beskrivelse af psykologordningen, en opgørelse af antallet af psykologtimer, og et litteraturstudie af effekten af korttidsrådgivning. 


 
Hent publikationen