Prostitutionens omfang og former 2013-2014

Socialstyrelsen2015

Notatet indeholder Socialstyrelsens beregning af, hvor mange borgere, der som minimum, har prostitueret sig i perioden medio 2013 - medio 2014.

Spørgsmålet om hvor mange der prostituerer sig i Danmark er løbende genstand for politisk debat og mediernes interesse. Det er kort sagt samfundsmæssigt interessant.

Viden om prostitutionens omfang selvsagt væsentlig i forhold til politiske beslutninger fx i relation til at dimensionere sociale og sundhedsmæssige indsatser på området. Socialstyrelsen opstiller hvert år en minimumsberegning af antallet af borgere i prostitution i Danmark. Af notatet fremgår det at der - set over det sidste år - er mere end 2.900 personer, der har prostitueret sig, i Danmark.


 
Hent publikationen