Projekt Forebyggelseskommuner: Afsluttende evaluering

Socialstyrelsen2015

Der er flere fordele og gevinster ved at arbejde strategisk med forebyggelse og inklusion. Det viser evalueringen af Projekt Forebyggelseskommuner.

I Projekt Forebyggelseskommuner har seks kommuner udarbejdet forebyggelsesstrategier med henblik på at styrke forebyggelse, inklusion og en tidlig indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Evalueringen viser, at arbejdet med at sætte fælles mål for den forebyggende indsats har styrket det tværgående samarbejde og den fælles tilgang mellem de forvaltninger og enheder, der til daglig løfter opgaven med forebyggelse og inklusion, ligesom kommunernes indsatsvifter nu rummer flere og strategisk udvalgte forebyggende tilbud. Evalueringen peger også på, at der i dag er en større andel børn og unge, der modtager forebyggende indsatser, og at det er lykkedes at nedbringe skolefraværet og øge inklusionsgraden på skolerne i kommunerne.


 
Hent publikationen