Procesbeskrivelse til at understøtte fagudvalgets styringsrolle

Socialstyrelsen2015

Procesbeskrivelsen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend procesbeskrivelsen i kommunens arbejde med styringsgrundlag og fagudvalgets politiske styringsrolle

Procesbeskrivelsen indeholder opmærksomhedspunkter for forvaltningsledelsen i arbejdet med at understøtte den overordnede proces for fagudvalgets styringsrolle. Fokus er blandt andet på overblik over årets gang, informationsformidling og klare mål.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen