Procesbeskrivelse for fælles læring på baggrund af teamsparring om enkeltsager

Socialstyrelsen2015

Procesbeskrivelsen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend procesbeskrivelsen i kommunens daglige arbejde med læring og faglig udvikling.

På de faste ugentlige teammøder medbringer sagsbehandlerne på skift sager, som de ønsker teamets sparring til. Mødet ledes af teamlederen, der også har ansvaret for udvælgelse af sager til drøftelse og for opsamling på møderne i teamet. I redskabet figurerer bl.a. eksempler på refleksive spørgsmål, som drøftelserne kan tage udgangspunkt i.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen