Proces til at skabe sammenhæng mellem politiske mål og rammer og faglig praksis

Socialstyrelsen2015

Eksemplet er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend eksemplet i kommunens arbejde med pejlemærker for faglig udvikling.

En metode til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og rammer og den faglige praksis er at bryde de politiske mål mv. ned til konkrete delmål og faglige retningslinjer og handlingsanvisninger. Herunder vil det også blive tydeligt, hvor de politiske mål fordrer, at der foretages justering i de faglige metoder, og hvor der kræves en udvikling af sagsbehandlernes og andre professionelles kompetencer.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen