Proces for teamunderstøttelse af den faglige udvikling

Socialstyrelsen2015

Eksemplet er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend eksemplet i kommunens daglige arbejde med læring og faglig udvikling.

Et eksempel fra en kommune på, hvordan faglig sparring kan foregå på teammøder. Redskaberne understøtter den fælles læring på baggrund af drøftelser af enkeltsager.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen