Proces for realisering af mål ved IT-understøttelse af sagsbehandlingen

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med arbejdstilrettelæggelse og understøttende IT-systemer.

At skulle implementere et nyt IT-system, en ny version af et IT-system eller dele af et IT-system til sagsbehandlingen kræver, at man som leder gør sig klart, hvordan IT-systemet understøtter sagsgangene, og hvilke potentielle fordele systemet kan give.
Ved at arbejde efter nedenstående model kan der skabes klarhed over, hvad der skal til for at kunne indfri de opstillede forventninger om faglige, økonomiske og processuelle ge-vinster.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen