Omkostningsvurdering af Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS)

Socialstyrelsen2015

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS). Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS) ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at PALS vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om PALS

PALS er en skoleudviklingsmodel, der sikrer skolerne en systematisk tilgang til arbejdet med et inkluderende læringsmiljø. PALS inddrager alt personalet på skolen, så børnene mødes af den samme omgangstone alle steder på skolen. Medarbejdere, der arbejder med PALS, kaldes vejledere. Vejledere tager ud på skolerne og vejleder skolernes ansatte i brug af metoden.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra interne fagpersoner i Socialstyrelsen samt SFI, som har evalueret metoden.

Omkostningsvurderingen er beregnet ud fra et scenarie, hvor en kommune drifter PALS i 10 år. En uddannet PALS-vejleder kan varetage flere skoler ad gangen, og det er derfor antaget i denne omkostningsvurdering, at en vejleder er tilknyttet 2 skoler, hvormed omkostningerne deles imellem skolerne. Et forløb tager 5 år, med en implementeringsperiode på ca. 3 år. Omkostningerne består af uddannelse og løn til vejlederne samt udgifter til diverse materialer, som svarer til behovet for en skole med 200-500 elever.

Omkostningsvurderingen af PALS viser, at omkostningerne pr. gennemførte forløb er ca. 127.000 kr.


 
Hent publikationen