Omkostningsvurdering af MindSpring

Socialstyrelsen2015

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af MindSpring. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen MindSpring (MS) ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at MS vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

MS er et psykosocialt gruppeforløb, der tilbydes flygtninge og indvandrere med henblik på at sætte fokus på de følger, der kan opstå på baggrund af krig og flugt. Metoden bygger på en peer-to-peer tilgang, hvor forløbet foregår på deltagernes modersmål med en tolk til stede.

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Dansk Flygtningehjælp samt evalueringer af indsatsen.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor en kommune implementerer MS og etablerer et team bestående af én MS-træner, der er frivillig og har flygtninge- eller indvandrerbaggrund, én medtræner, der er en professionel fagperson, og én tolk. Et gruppeforløb varer 8 uger med et møde om ugen, og teamet forventes at kunne arbejde med 8-10 deltagere ad gangen. Det antages at det driftes i 1 år.

Omkostningsvurderingen baseres på, at dele af bistanden fra Dansk Flygtningehjælp er finansieret af fond-midler. Dette kan ændre sig over tid.

Omkostningsvurderingen viser, at omkostningerne pr. gennemførte deltager er ca. 4.400 kr. Følsomhedsanalysen viser, at omkostningerne kan variere fra ca. 3.400 kr. til 6.300 kr.


 
Hent publikationen