Nyt fra Servicestyrelsens dialoggruppeprojekt om forebyggelse som alternativ til anbringelse – Fokus: De 10-13-årige

Socialstyrelsen2015

Tredje pjece fra dialoggruppeprojektet har fokus på de 10-13-årige og indeholder spændende eksempler på god praksis fra tre af landets kommuner.

Pjecen indeholder de gode erfaringer, Godthåbsskolen i Aalborg Kommune har med at forbedre børnenes indlæring og sociale kompetencer ved at give dem sunde kost- og fritidsvaner bl.a. gennem mad-moduler og 'olympiske lege'. Desuden indeholder pjecen erfaringer fra Ådalen-Sydthy Børnehus i Thisted Kommune, hvor de hjælper børnene med at fungere i 'normalsamfundet' ved hjælp af 'dusørjobs' som er en form for arbejdspraktik. Endelig indeholder pjecen erfaringer fra Lejligheden 1.th., et nærmiljøtilbud i det almene boligområde Rundhøj i Aarhus Kommune, der bl.a. indeholder lektiecafé og morgenmadsprojekt, og som benyttes af ca. 150 børn årligt. Pjecen indeholder også information om dialoggruppeprojektet og projektets nyeste delrapporter samt information om de ti dialogkommuner.


 
Hent publikationen