Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen2015

Socialstyrelsen har udarbejdet nationale retningslinjer der skal hjælpe kommunerne med at sikre høj faglig kvalitet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Retningslinjerne indledes med tre rammesættende kapitler hhv. 1) introduktion, 2) beskrivelse af målgruppen borgere med svære spiseforstyrrelser samt 3) gennemgang af overordnende principper for et godt rehabiliteringsforløb for målgruppen. Dernæst følger 4 kapitler med retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Kapitlerne omhandler hhv.:

  • Rehabiliteringsforløb: Retningslinjer for rehabiliteringsforløb efter serviceloven for borgere med svære spiseforstyrrelser fra den indledende udredning, til valg af indsatser og tilbud samt planlægning og opfølgning på forløbet.
  • Indsatser: Retningslinjer for rehabiliterende indsatser, primært efter serviceloven.
  • Samarbejde og koordination: Retningslinjer for samarbejde og koordination mellem relevante aktører i rehabiliteringen.
  • Kompetencer og kvalitet: Retningslinjer for hvilke kompetencer, der bør være til stede blandt fagprofessionelle, der arbejder med rehabiliterende indsatser og/eller tilbud efter serviceloven samt i nogle tilfælde efter andre lovgivninger til borgere med svære spiseforstyrrelser samt retningslinjer for evaluering og kvalitetsudvikling af indsatser og tilbud til målgruppen.

Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra kommuner, regioner og private tilbud samt forskere og videnspersoner på området. Retningslinjernes anvisninger er baseret på gode erfaringer fra praksis og dokumenteret viden om, hvad der virker.

Retningslinjerne kan både læses i sin helhed eller bruges som et opslagsværk i forhold til anvisninger indenfor et konkret fagligt tema eller indsatsområde for målgruppen.

Der er udgivet en pixi-udgave af rapporten, som kan downloades:

Download pixi-udgaven


 
Hent publikationen