Vejledning til udarbejdelse af indhold i børne- og ungepolitikken

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med styringsgrundlag og tilrettelæggelse af politikudviklingen.

I vejledningen sættes dels fokus på behovet for sammenhænge mellem indholdet i børne- og ungepolitikken og andre strategier på området for børn og unge med særlige behov samt indhold og mål i politikker på tilgrænsende områder. Dels giver vejledningen inspiration til strukturering af børne- og ungepolitikken, indhold i temaer eller fokusområder i politikken og konkretiseringen heraf i SMARTe mål.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen