TFCO - Erfaringer fra danske kommuner

Socialstyrelsen2015

Socialstyrelsen arbejder for, at indsatserne på det sociale område skal skabe positiv udvikling i borgerens liv, heriblandt Treatment Foster Care Oregon (TFCO) tidligere kaldet Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC).

Socialstyrelsen støtter udbredelsen af veldokumenterede indsatser målrettet unge i adfærdsvanskeligheder. TFCO er et direkte alternativ til en egentlig anbringelse og er den mest terapeutintensive indsats. Erfaringerne fra kommunerne viser en positiv effekt for unge, der udviser udadreagerende og aggressiv adfærd, er involveret i kriminalitet eller er i et misbrug.

MTFC – Multidimensional Treatment Foster Care skiftede navn i forsommeren 2015 til TFCO, men indholdet af programmet er uændret. Hvis MTFC-navnet fremover ses anvendt i nogle sammenhænge, er der ikke længere tale om et evidensbaseret program, som understøttes af programudvikleren i Oregon. 


 
Hent publikationen