Model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Socialstyrelsen2015

Med den generiske model for forløbsprogrammer er der udarbejdet et arbejdsredskab, som kommuner og regioner kan bruge i tilrettelæggelsen af ét eller flere forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser.

Modellen er generisk, hvilket vil sige, at det er en skabelon, som kan anvendes til at udvikle forskellige forløbsprogrammer, som er tilpasset en specifik målgruppe og de lokale forhold i regioner og kommuner.

Model for forløbsprogrammer er et arbejdsredskab

Modellen er først og fremmest et arbejdsredskab. Modellen er skrevet til ledere, planlæggere, fagkoordinatorer mv. i kommuner og regioner, som står over for at skulle arbejde med forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser.

Det overordnede formål med forløbsprogrammer er at understøtte sammenhængende og koordinerede forløb på tværs af sektorer og forvaltningsområder. Et forløbsprogram beskriver rammerne for den indsats og den koordination, der skal igangsættes for en given målgruppe på tværs af region og kommuner. Desuden indeholder forløbsprogrammet en beskrivelse af implementering og opfølgning på programmet.  Rapporten gennemgår de seks centrale faser, som er udgangspunkt for arbejdet med et forløbsprogram. 

Borgere med behov for koordinerende indsats

Målgruppen for forløbsprogrammer kan både være børn, unge og voksne med en psykisk lidelse. Det afgørende er, at borgerne i målgruppen har behov for en koordineret indsats, fordi borgeren både modtager behandling eller indsatser i det behandlende sundhedssystem og i én eller flere kommunale forvaltninger.

Den tværfaglige model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.


 
Hent publikationen