Model for en integreret indsats for borgere med sindslidelse og misbrug

Deloitte & Socialstyrelsen2015

Håndbog, der beskriver, hvordan man kan tilrettelægge en sammenhængende indsats for mennesker, der både har en psykisk lidelse og et misbrug af rusmidler. Håndbogen henvender sig til kommuner og regioner.

Mennesker med svære sindslidelser og samtidigt misbrug tilhører en af de socialt mest udsatte grupper i Danmark. Grundet deres problemstilling har de behov for en indsats, som går på tværs af socialpsykiatrien, misbrugsbehandlingen og regionspsykiatrien.

Dette tværsektorielle samarbejde indebærer høj grad af tværfaglig koordinering og en fælles forståelse og problemanalyse af den enkelte borgers situation.

Håndbogen indeholder anvisninger til, hvordan organisering, sagsbehandling og arbejdsgange indrettes, så de understøtter det tværsektorielle samarbejde, og hvordan kommuner og regioner kan sikre en effektiv implementering og forankring af modellen i praksis.

Håndbogen kan anvendes både i forbindelse med etableringen af en integreret indsats og som et praktisk opslagsværk i det daglige arbejde med modellen.


 
Hent publikationen