Kortlægning af evidensbaserede programmer og lovende indsatser i forhold til forældre og søskende til børn med handicap

KORA2015

Indsatsen over for familier med et barn med handicap trænger til et løft. Det er kommuner, borgere og brugerorganisationer enige om, viser KORA og Oxford Researchs kortlægning, som er blevet udført for Socialstyrelsen.

Kortlægningen blev udført via to interessentseminarer med kommuner og brugerorganisationer, en systematisk litteratursøgning samt en telefonisk interviewundersøgelse blandt landets kommuner, hvoraf 79 deltog.

Kortlægningen afgrænsede sig til at fokusere på forældre til et barn med forsinket udvikling samt kommunikative og sociale udfordringer.

Læs Kort og godt-udgave af kortlægningen.


 
Hent publikationen