Kompetenceudvikling til kontaktpersoner

Socialstyrelsen2015

Rapporten præsenterer en kortlægning af eksisterende kompetenceudviklingstilbud for kontaktpersoner for døvblinde.

Socialstyrelsen udsendte i 2014 et spørgeskema til tre udbydere på døvblindeområdet. Hensigten med undersøgelsen var at indhente oplysninger om de enkelte tilbuds omfang, indhold, metode m.v.

Den nuværende kompetenceudvikling til kontaktpersoner er karakteriseret ved at være uensartet i indhold, form og omfang. Med udgangspunkt i denne konklusion kommer rapporten med en række anbefalinger, der skal øge muligheden for, at alle kontaktpersoner, inden de starter i jobbet, har gennemgået et grundlæggende undervisningsforløb i relevante emner.

Rapporten påpeger samtidig, at det ikke har været muligt at få et klart billede af det faktiske og det ønskede kompetenceniveau, hovedsageligt fordi der ikke findes evidensbaseret viden på området.

Kortlægningen er finansieret af midler, afsat i satspuljeaftalen for 2011, og blev gennemført i 2014.


 
Hent publikationen