Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH): Slutrapport

Anne Lee, Marianne Sandvei, Tina Hosbond, Jan Petersen2015

KIH er et tværregionalt og tværsektorielt storskalaprojekt omkring udvikling og afprøvning af telemedicinske løsninger. Denne rapport er den afsluttende rapportering af KIH-projektet og præsenterer blandt andet slutmålinger og ændringsanalyser.

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) er et tværregionalt og tværsektorielt storskalaprojekt omkring udvikling og afprøvning af telemedicinske løsninger, der understøtter patienters aktive inddragelse i eget behandlingsforløb, muliggør behandling af patienter i eget hjem samt understøtter den nationale infrastruktur. De telemedicinske løsninger afprøves i fem delprojekter med hver sin patientgruppe: Diabetes, Gravide med komplikationer, KOL, Gravide uden komplikationer og patienter med inflammatoriske tarmsygdomme.

Med henblik på at evaluere projektets resultater har Socialstyrelsen og Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning (CAST) ved Syddansk Universitet indgået en samarbejdsaftale med MedCom om evaluering af projektet.

Denne rapport er den afsluttende rapportering af KIH-projektet. Formålet med rapporten er derfor at fremlægge de gennemførte slutmålinger samt analyser af de ændringer, som etablering af de telemedicinske løsninger evt. har afstedkommet i forhold til de tidligere nævnte perspektiver. Evalueringen fremstår her som en samlet evaluering, men er i realiteten udført som tre uafhængige evalueringer. Socialstyrelsen, CAST og MedCom har derfor hver især gennemført evaluering af nogle specifikke fokusområder. Disse fokusområder er beskrevet under del 2 afsnit 3, som omhandler evalueringsmetoder og fremgangsmåder.


 
Hent publikationen

 

Læs mere om bilagsrapport til KIH Slutrapport