Kan mennesker med medfødt døvblindhed bruge professionelle tegnsprogstolke?

Socialstyrelsen2015

Det har Socialstyrelsen forsøgt at undersøge i et pilotprojekt, hvis erfaringer og resultater beskrives i denne artikel. Projektet peger på, at mennesker med medfødt døvblindhed kan profitere af at samarbejde med professionelle tolke.

I denne artikel beskrives et pilotprojekt, hvor man har undersøgt om og hvordan tegnsprogstolke, der er vant til at tolke kropslige udtryk og har erfaring med taktilt tegnsprog, kan bidrage til døvblindfødtes sprogudvikling.

Pilotprojektet har givet nogen erfaringer med, hvilke parametre der skal tages højde for, når man inddrager en ny profession i arbejdet med mennesker med medfødt døvblindhed og hvilken viden, der kan være relevant for tegnsprogstolke, når de skal tilpasse deres tolkning til målgruppen. I artiklen beskrives også den proces, som tre projektdeltagere med medfødt døvblindhed, tolkene og frontpersonalet har gennemgået i pilotprojektet.


 
Hent publikationen