Institutionsfortegnelse - Oversigt over kildemateriale om institutioner og organisationer inden for socialforsorgen 1945-1980

Jesper Vaczy Kragh, Stine Grønbæk Jensen, Jacob Knage Rasmussen2015

Bilag til rapporten 'Anbragt i historien'.