Delrapport 2: Casestudie om støttetilbud i de frivillige centre for voksne med senfølger

Socialstyrelsen2015

Socialstyrelsen har undersøgt udvalgte støttetilbud i de frivillige centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Brugerne rapporterer om gavn af tilbuddene.

Socialstyrelsen har gennemført et casestudie om de frivilligt baseret støttetilbud, der består af bisidderstøtte, selvhjælpsgruppe og værestedsfunktion. Casestudiet viser, at brugerne rapporterer om gavn af disse støttetilbud, og at der er overensstemmelse mellem centrenes mål med indsatsen og brugerens oplevelse af indsatsen.

Casestudiet er gennemført i perioden 2011-2012.


 
Hent publikationen