Guide til implementering af Samarbejdsmodellen

Socialstyrelsen2015

Socialstyrelsen har udarbejdet en guide til, hvordan en kommune kan implementere Samarbejdsmodellen. Guiden gennemgår fire
centrale faser i en effektiv implementering.

“Unge med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn til voksen” er en samarbejdsmodel, der har til formål at understøtte, at flere psykisk sårbare unge påbegynder eller fastholdes i uddannelse eller beskæftigelse. Samarbejdsmodellen støtter de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger og på tværs af kommune og region i at koordinere mål og indsatser i et struktureret forløb med den unge.

En succesfuld implementering er afgørende for at opnå positive resultater. Guiden gennemgår de fire centrale faser i en effektiv implementering og kan dermed bruges til at understøtte implementeringen i kommunerne. De fire faser er politisk beslutning, opstart, pilottest af samarbejdsmodellen og understøttelse af den daglige drift. I det konkrete arbejde med implementeringen anbefales det, at kommunerne udarbejder en detaljeret fase- og aktivitetsplan, som passer til de lokale forhold.

 
Hent publikationen