Evaluering af Voksenudredningsmetoden

Socialstyrelsen2015

En evaluering af Voksenudredningsmetoden i 2015 viser bl.a., at mange kommuner endnu ikke har implementeret metoden fuldt ud. Men metoden sikrer ensartet sprog og tilgang til borgernes udredning. Metoden understøtter også, at udredningen bliver målrettet og individuel.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold og Socialstyrelsen har i samarbejde med KL gennemført projektet Digitalisering af Handicap og Udsatte Voksenområdet (DHUV). Fonden for Velfærdsteknologi har medfinansieret projektet.

I projektet er den socialfaglige sagsbehandlingsmetode – Voksenudredningsmetoden (VUM) – og kravspecifikation af it-understøttelse udviklet i samarbejde med en række kommuner.

Der er nu gennemført en evaluering af Voksenudredningsmetoden og it-understøttelse heraf.

Evalueringen fremhæver en række anbefalinger, der samlet kan styrke implementeringen og anvendelsen af Voksenudredningsmetoden og it-understøttelse i kommunerne, hvilket kan hæve potentialet for at høste de potentielle kvantitative og kvalitative gevinster ved Voksenudredningsmetoden og it-understøttelse. På den baggrund anbefales det, at:

  • der sker en fortsat implementering af Voksenudredningsmetoden og it-understøttelsen i den enkelte kommune
  • der på ledelsesniveau i kommunen er fokus på implementeringsprocessen.

 
Hent publikationen

 

Bilag 1 Evalueringsdesign (pdf)

Bilag 2 Indikatorer og målepunkter (pdf)

Bilag 3 Metodedesign (pdf)

Bilag 4 Baggrund for evalueringen (pdf)

Bilag 5 Business case (pdf)

Bilag 6 Tabelrapport (pdf)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Socialstyrelsen og KL om evalueringen (pdf)