Evaluering af krisecentertilbuddene

Rambøll2015

Rambøll har evalueret de 42 kvindekrisecentre, som tilbyder støtte og omsorg til voldsudsatte kvinder og deres børn, for Socialstyrelsen.

Evalueringen

Det fremgår af undersøgelsen, at kvinder, der opholder sig på et krisecenter, på flere parametre er mindre ressourcestærke end kvinder generelt og langt oftere har modtaget sociale foranstaltninger i barndommen.

Evalueringen viser bl.a., at kvinderne overordnet er meget tilfredse med krisecentrenes tilbud. Nogle af kvinderne ønsker dog bedre muligheder for psykologhjælp og for målgruppespecifikke tilbud under opholdet. Det fremgår desuden, at opholdet har en positiv effekt på kvindernes trivsel. Kvinderne får større selvtillid, og de er i mindre grad udsat for vold efterfølgende. 

Opholdet på et kvindekrisecenter har en negativ effekt på kvindernes beskæftigelsessituation, og det er den væsentligste årsag til, at et krisecenterophold har en negativ samfundsøkonomisk effekt. Den negative effekt er dog aftagende over tid. 

Evalueringen indeholder en række anbefalinger til både krisecenterindsatsen og til den samlede indsats mod vold i nære relationer.

Samtidig med rapporten udgives en pixiversion af evalueringen.

Litteraturstudie af indsatser til voldsramte

Socialstyrelsen udgiver også et litteraturstudie af indsatser til voldsudsatte kvinder. Litteraturstudiet, der ligeledes er lavet af Rambøll, viser, at der er positiv effekt af disse typer indsatser:

  • Indsatser, der sikrer kvindens beskyttelse gennem sikkerhedsplaner og etablering af trygge rammer
  • Behandling af kvinden, herunder også par- og familiebehandling
  • Rådgivning af kvinden og koordination af kvindens sag
  • Indsatser, der støtter kvinden i at styrke sit netværk efter at hun er flyttet fra krisecenter 

Links:

Bilag til rapporten

Pixi-version af rapporten

Litteraturstudie af indsatser til voldsudsatte kvinder


 
Hent publikationen