Evaluering af forsøgsprojektet ”Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder”

Socialstyrelsen2015

Socialstyrelsen har evalueret forsøgsprojektet Åben anonym rådgivning - et alternativt tilbud til voldsudsatte kvinder.

Åben anonym rådgivning var et forsøgsprojekt, der var målrettet voldsudsatte kvinder, der ikke søger hjælp i de eksisterende tilbud eksempelvis krisecentre. Rådgivningen blev tilbudt telefonisk, via chat og ved personligt fremmøde i lokaler uden for krisecenter regi.

Evalueringen viser, at kvinderne var tilfredse med rådgivningen, og evalueringsrapporten indeholder anbefalinger til lancering af et lignende tilbud.


 
Hent publikationen