Evaluering af ARK - arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen2015

Fem kommuner har gennemført et projekt med arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade. Formålet med klubberne har været at give medlemmerne mulighed for at genvinde en del af de tabte kompetencer og øge deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Evalueringen viser, at flertallet af medlemmerne får afklaret deres kompetencer via klubberne og får en mere aktiv tilværelse.

Evalueringen viser også, at arbejdet og livet i klubberne - der er inspireret af clubhouse-modellen, som oprindeligt er udviklet på psykiatriområdet - har været præget af medindflydelse blandt medlemmerne, velfungerende arbejdsfællesskaber, fokus på ressourcer frem for begrænsninger og en stor faglig viden om mennesker med erhvervet hjerneskade hos de ansatte.

Desuden viser evalueringen, at klubberne bidrager til at styrke den enkeltes forudsætning for at komme i beskæftigelse, og dokumenterer, at en tredjedel af alle medlemmerne er kommet i meningsfuld beskæftigelse.

Projektet er gennemført i perioden 2011-2014 i Aalborg, Hjørring, Odense, Lolland og Slagelse med støtte fra Satspuljen.

Evalueringens bilags- og tabeloversigt

 

Hent publikationen