Enkle redskaber til inklusion

Socialstyrelsen2015

En guide til lærere og pædagoger med elever med udfordringer i forhold til opmærksomhed og socialt samspil.

Som lærer eller pædagog i folkeskolen møder du elever, der har funktionelle vanskeligheder i forhold til opmærksomhed og socialt samspil. Det kan opleves som opslidende og ressourcekrævende i en travl hverdag med mange elever, læseplaner der skal nås osv. Det er derfor vigtigt, at du som lærer eller pædagog har aktuel viden om, hvad der har den bedste effekt i forhold til at understøtte alle elever i undervisningen.

I denne pjece får du gode råd og enkle redskaber, der kan understøtte inklusion i din klasse. Redskaberne kan bruges generelt i klassen og har dokumenteret effekt over for elever med funktionelle vanskeligheder i forhold til opmærksomhed og socialt samspil.

Redskaberne kan ikke løse alle de komplekse problemstillinger, du skal håndtere i praksis. Mange vil du også kende i forvejen. Men pjecen kan give et overblik over redskaberne og fungere som inspiration i dit daglige arbejde som lærer eller pædagog. Samtidig får du henvisninger til hjemmesider, hvor du kan finde mere information om udfordringer med opmærksomhed og socialt samspil.


 
Hent publikationen