Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Socialstyrelsen2015

Eksemplet er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend eksemplet i kommunens arbejde med at omsætte ny lovgivning i praksis og faglig udvikling.

Et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for varetagelsen af opgaver for børn og unge med særlige behov. Strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere, og strategien er efterfølgende blevet godkendt i MED.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen