Eksempel på formidling af sammenhængen mellem styringsgrundlag og daglig praksis

Socialstyrelsen2015

Eksemplet er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend eksemplet i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og sikring af implementering og forankring.

Implementeringen og forankringen af styringsgrundlaget hos den enkelte sagsbehandler på myndighedsområdet kan understøttes gennem enkel formidling af den røde tråd fra styringsgrundlag til daglig praksis. Redskabet illustrerer, hvordan sammenhængen mellem styringsgrundlaget og myndig-hedsområdets daglige praksis kan beskrives og formidles.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen